Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Polub nas!   |   Reklama w serwisie
Cytat: "Front nie zawsze jest z przodu", Piotr Szreniawski

Informacje


Wojna


Wydarzenia


Na froncie


Polska


Biografie


Polityka


Kultura i media


Współpraca


Zajęcie Czechosłowacji przez III Rzeszę

Geneza II wojny światowej


Po aneksji Sudetów sankcjonowanej postanowieniami konferencji monachijskiej Niemcy przystąpili do realizacji planu podporządkowania całego terytorium czechosłowackiego. Zgłaszane żądania ustępstw i zwiększenia autonomii mniejszości niemieckiej były jedynie wstępem do wojskowej agresji. W marcu 1939 roku Emil Hacha, prezydent Republiki Czecho-Słowackiej (taką nazwę przyjęła po konferencji monachijskiej), został wezwany do Berlina, gdzie spotkał się z przywódcą III Rzeszy Adolfem Hitlerem. W trakcie spotkania zmuszono go do podpisania dokumentu, na mocy którego Czechy, Morawy i Śląsk Czeski miały zostać zajęte przez siły niemieckie, a z okupowanych ziem został utworzony Protektorat Czech i Moraw. Marionetkowe państewko podporządkowane całkowicie III Rzeszy zachowało pozory niezależności w postaci utrzymania Hachy na stanowisku prezydenta, właściwie bez żadnych uprawnień. Formalną władzę sprawowali kolejni Protektorzy oraz niemieckie służby.

W tym samym czasie niezależność proklamowało Państwo Słowackie, na którego czele stanął sprzyjający niemieckim nazistom ks. Josef Tiso. Rozbicie państwa czechosłowackiego nie spotkało się z wyraźną reakcją społeczności międzynarodowej. Po raz kolejny niemieccy naziści posługiwali się metodą faktów dokonanych, prowadząc zaborczą, imperialną politykę ,,jednoczenia Wielkich Niemiec" (niem. Grossdeutschland). Na terytorium Protektoratu wprowadzono reżim policyjny. Prześladowano przede wszystkim grupy niepodległościowe, inteligencję oraz ludność żydowską. Tymczasem na uchodźstwie (Francja, Wielka Brytania) zaczął się formować niezależny ośrodek rządzący, na którego czele stanął były prezydent Edvard Benes.


Polecamy


Patronat


Recenzje
Portal "II wojna światowa": teksty Mateusz Łabuz, grafika CoDJumper.pl, zarząd: MindSpa Psycholog Kraków