Wielka Czystka w Armii Czerwonej

Totalitaryzmy II wojny światowej


Druga połowa lat trzydziestych to okres tzw. Wielkiego Terroru w Związku Radzieckim, w tym Wielkiej Czystki, jaka dotknęła sowiecką Armię Czerwoną. Był to efekt konsekwentnej polityki radzieckiego przywódcy Józefa Stalina obliczonej na eksterminację prawdziwych i wyimaginowanych przeciwników politycznych na drodze do dyktatury absolutnej. Na początku lat trzydziestych nastąpiła gwałtowana rozbudowa aparatu represji sterowanego przez wszystkim przez Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych (NKWD). To właśnie dziesiątki tysięcy funkcjonariuszy tej organizacji należy obarczyć główną winą za przeprowadzenie czystek, które doprowadziły do zamordowania ponad 1 mln ludzi i uwięzienia w radzieckich obozach koncentracyjnych Gułagach (a w wielu wypadkach śmierci na skutek obozowego rygoru) kolejnych kilku milionów ludzi.

Zbrodnicza polityka stalinowskiego reżimu przyczyniła się do stworzenia opozycji w Komitecie Centralnym partii bolszewickiej rządzącej Związkiem Radzieckim. W 1934 roku z polecenia Stalina zamordowany został jeden z działaczy partyjnych Siergiej Kirow. Morderstwo pociągnęło za sobą falę represji. Początkowo aparat terroru koncentrował się przede wszystkim na rzeczywistych przeciwnikach dyktatora. Od 1937 roku morderstwa i aresztowania przybrały na sile. NKWD izolowała i przesłuchiwała, nierzadko z użyciem tortur, działaczy partii bolszewickiej, wojskowych Armii Czerwonej oraz osoby niezwiązane z życiem politycznym. Na bazie fikcyjnych oskarżeń podejrzewanych o zdradę komunistycznych ideałów i ewentualny spisek przeciwko Stalinowi skazywano na karę śmierci wykonywaną najczęściej przez rozstrzelanie. Miliony uwięzionych trafiło do radzieckich obozów w ramach systemu Gułagów.

Wielka Czystka doprowadziła do wyniszczenia kadry zarządzającej Armii Czerwonej. Zlikwidowano znaczną część dowódców, co osłabiło radzieckie wojsko w przededniu światowego konfliktu. Proces ,,oczyszczania" struktur państwowych zahamował dopiero w 1938 roku. Wielka Czystka była elementem totalitarnego reżimu, który stosował terror na skalę masową. W latach 1932-33 reżim doprowadził do sztucznie wywołanej plagi głodu, której konsekwencją była śmierć kilku milionów ludzi.


Do poczytania


Patronaty


Recenzje