Totalitaryzmy II wojny światowej


Wybuch II wojny światowej był w dużej mierze podyktowany radykalizacją społeczeństw rozczarowanych wynikami konfliktu zakończonego w 1918 roku. Kruchy pokój uważano powszechnie za niesprawiedliwy, a na problemy natury politycznej nakładały się trudności mozolnie odbudowywanych gospodarek, których zwieńczeniem był wielki kryzys ekonomiczny. Fundamenty powojennego ładu były wyjątkowo słabe, zwłaszcza w obliczu problemów społecznych i gospodarczych nękających Europę. Doprowadziło to do wykształcenia szeregu totalitarnych ruchów, które zdominowały głównie Niemcy, Związek Radziecki, a w mniejszym stopniu także Włochy i Japonię, bazując na przekłamanych hasłach odnowy, odbudowy czy rewolucji. Wiele z podjętych wówczas działań przeczyło podstawowym zasadom demokracji i pokojowego rozwiązywania sporów. To właśnie totalitaryzmy dały początek ekspansywnej militaryzacji, doprowadzając do przerażających zbrodni, których przykładem są eksterminacja ludności żydowskiej i polskiej w czasie nazistowskiej okupacji czy masowe deportacje i rozstrzeliwania Polaków w czasie okupacji sowieckiej.

Poniżej prezentujemy krótki rys historyczny najważniejszych doktryn o charakterze totalitarnym lub autorytarnym, starając się ukazać ich szczególne cechy oraz wpływ na społeczeństwo w wybranych krajach. Zachęcamy także do skorzystania z wyszukiwarki umożliwiającej znalezienie konkretnych zagadnień.Niemcy:

Doktryna nazizmu i jej główne założenia

Naziści w Niemczech

Plany podboju Europy

Zbrodnicza polityka niemieckich nazistów

Prześladowania ludności żydowskiej i Holocaust

Błędy doktryny "łagodzenia"

Aneksja Austrii

Konferencja monachijska

Zajęcie Czechosłowacji

Pakt Ribbentrop-Mołotow

Agresja przeciwko Polsce

Okupacja państw europejskich

Niemcy w czasie wojny

Samobójcza śmierć Adolfa HitleraZwiązek Radziecki:

Rewolucja w carskiej Rosji

Powstanie Związku Radzieckiego

Dojście Stalina do władzy i organizacja państwa

Wielki głód na Ukrainie

Wielka czystka w Armii Czerwonej

Radzieckie obozy - Gułag

Okupacja krajów bałtyckich i Polski

Masowe wywózki Polaków

Zbrodnia katyńska

Kampania radziecka - rys militarny

Związek Radziecki w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej

Porwanie przywódców Polskiego Podziemia - proces szesnastu

Kontrofensywa na kierunku zachodnim i ponowna okupacja Europy Środkowej i WschodniejWłochy:

Źródła faszyzmu

Nazizm a faszyzm

Mussolini dochodzi do władzy

Włoski imperializm

Wojna włosko-etiopska

Włoska Afryka Wschodnia - okupacja Etiopii i włoskie działania w Afryce Wschodniej

Oś Berlin-Tokio-Rzym

Włosi w czasie wojny

Kampania bałkańska - rys militarny

Kampania włoska - rys militarny

Obalenie Mussoliniego i jego odbicie

Upadek MussoliniegoJaponia:

Japoński imperializm

Japonia w czasie wojny

Kampania na Pacyfiku - rys militarny

Zbrodnie japońskie

Zrzucenie bomb atomowych i kapitulacja Japonii
Do poczytania


Patronaty


Recenzje