Powstanie Związku Radzieckiego

Totalitaryzmy II wojny światowej


Kluczowym momentem rozbudowy potęgi bolszewików było powstanie Związku Radzieckiego. Ekspansja terytorialna kraju powstałego na gruzach obalonego przez rewolucję caratu obejmowała kolejne kraje ościenne, które nie były w stanie przeciwstawić się potędze Armii Czerwonej. Jedynie Polsce udało się zahamować marsz rewolucyjnej armii w kierunku zachodnim. W latach 1920-22 bolszewikom udało się podporządkować szereg państw, w tym niewyodrębnionych obszarów narodowych. W efekcie utworzone zostały Białoruska, Ukraińska i Zakaukaska Socjalistyczna Republika Sowiecka, a kolejnymi krajami podbitymi przez Armię Czerwoną były m.in. Gruzja, Armenia, Azerbejdżan i Afganistan. Wszystkie miały wejść w skład wielkiej federacji pod kontrolą Moskwy. Ostatecznie w grudniu 1922 roku I Zjazd Rad zatwierdził powołanie do życia Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich/Radzieckich (ZSRS/ZSRR). W kolejnych kilkunastu latach ekspansja ZSRS sięgnęła obszarów dzisiejszego Turkmenistanu, Tadżykistanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Kazachstanu.

Władzę nad rozbudowywanym imperium miały sprawować rady socjalistycznych republik. W praktyce była ona skoncentrowana wokół przywódcy partii bolszewickiej oraz jego najbliższej kliki. Bolszewicką władzę umacniał rozbudowany aparat represji, w którym czołową rolę odgrywała Ogólnorosyjska Nadzwyczajna Komisję do Walki z Kontrrewolucją, Spekulacją i Nadużyciami Władzy (Czeka) kierowana przez Feliksa Dzierżyńskiego. Sowieccy komuniści stworzyli system totalitarny oparty na dyktaturze, masowej indoktrynacji obywateli, prześladowaniach przeciwników politycznych i niesprawiedliwych metodach podziału dóbr. Mimo tego istnienie państwa radzieckiego zostało zaakceptowane przez społeczność międzynarodową. Bolszewicy zdobyli sobie silną polityczną pozycję, stosując siłę i terror. Ówczesne państwa nie miały żadnej możliwości wpływu na sytuację wewnętrzną w ZSRS, obawiając się jedynie kolejnych prób eksportu bolszewickiej rewolucji w kierunku zachodnim.


Do poczytania


Patronaty


Recenzje