Sytuacja po zakończeniu II wojny światowej


Zakończenie II wojny światowej nie wszędzie przyniosło oczekiwany pokój. W praktyce konflikt przeniósł się na inne obszary rywalizacji międzypaństwowej, doprowadzając do nowych podziałów i wykształcenia dwóch przeciwstawianych sobie bloków polityczno-militarnych. Wiele zbrodni nie zostało ukaranych, wiele ofiar nie doczekało się godnego upamiętnienia. Długofalowe efekty II wojny światowej są widoczne do dzisiaj i wciąż wpływają na stosunki między państwami i narodami.

Należy jednak pamiętać, że analizowanie wydarzeń z okresu II wojny światowej powinno uwzględniać ówczesny kontekst sytuacyjny. Łatwo z perspektywy kilkudziesięciu lat oceniać nierzadko dramatyczne decyzje, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać niesłuszne, ale w danych okolicznościach mogły być jedynym dostępnym rozwiązaniem. Nie oznacza to natomiast przyzwolenia na relatywizowanie przeszłości, a o historii należy opowiadać w sposób maksymalnie obiektywny i - jeśli to możliwe - pozbawiony uproszczeń i stereotypów.Nowy ład

Dzień Zwycięstwa

Przegrani na paradzie zwycięstwa

Proces w Norymberdze

Procesy załogi Auschwitz

Procesy tokijskie

Podział Niemiec

Żelazna Kurtyna

Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych

Komunizm w Polsce


Zobacz także działy tematyczne:

Pamieć o II wojnie światowej
Do poczytania


Patronaty


Recenzje