Okupacja państw Europy


Sukcesy militarne III Rzeszy i Związku Radzieckiego doprowadziły do zajęcia szeregu państw, a w konsekwencji do wprowadzenia na ich terenie brutalnego reżimu okupacyjnego. Przez blisko sześć lat Europa była ciemiężona głównie przez Niemców, którzy podporządkowali sobie blisko połowę kontynentu. Po wyzwoleniu od niemieckiej okupacji państwa Europy Środkowej i Wschodniej weszły w skład sowieckiej strefy wpływów, co przez wielu historyków jest interpretowane jako wtórna okupacja.Niemiecka okupacja państw Europy

Specyfika okupacji

Okupacja Polski

Kolaboracja z Niemcami

Ruch podziemny w Europie

Polski ruch oporu

Sowiecka okupacja Polski i krajów bałtyckich

Holocaust

Akcje pacyfikacyjne

Hitlerowska walka z Kościołem Katolickim

Niemieckie akcje przeciwko polskiej inteligencji
Polecamy


Patronat


Recenzje