Mieczysław Ubysz "Stare Miasto"


Źródło grafiki: https://www.1944.pl/index.php/artykul/polska-poezja-z-okresu-ii-wojny-swiatowej-w-int,4705.html

Źródło zdjęcia: https://www.1944.pl/
Mieczysław Ubysz jest jednym z ,,poetów walczącej Warszawy". Był aktywnym uczestnikiem antyniemieckiej konspiracji w czasie okupacji, brał udział w Powstaniu Warszawskim. Przed wojną pracował w radiu. Po niemieckiej agresji udało się mu zaciągnąć do armii, brał udział w obronie stolicy we wrześniu 1939 roku. Po upadku Polski zaangażował się w działalność krakowskiego ruchu oporu. Następnie wrócił do stolicy i tam w szeregach Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Działał w Oddziale Propagandy AK. W czasie Powstania Warszawskiego był jednym z twórców radiostacji ,,Błyskawica", a także autorem części audycji. W trakcie walk był kilkukrotnie ranny. Po upadku powstania został wzięty do niemieckiej niewoli i osadzony w stalagu w Zaithein. Po wojnie kontynuował karierę pisarską, choć wiele jego utworów nie było wówczas drukowanych. Zachowało się sporo wierszy z okresu samego powstania. Do najważniejszych należą z pewnością ,,Stare Miasto", poruszający ,,Ostatni komunikat" oraz dedykowany wykrwawiającej się stolicy ,,Warszawo".

,,Stare Miasto" to poetyckie przedstawienie dramatu walczącej w 1944 roku Warszawy. Wiersz zachował się w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego. Oryginalne zapiski Ubysza przetrwały w zeszycie Ilony Daniel ps. ,,Jula", która w czasie walk o stolicę służyła jako sanitariusza batalionu ,,Golski". Rękopis jest dostępny w zbiorach Muzeum i będzie przedrukowywany w ramach cennego projektu Wolne Lektury i Fundację Nowoczesna Polska umożliwiającego zapisanie poezji powstańczej w Internecie. Bardzo ważna inicjatywa.


Do poczytania


Patronaty


Recenzje