Kathleen Lowe Oliver "Poem for Winston Churchill"


Dear Winnie - How we loved you!
You Confounded the Cynics - and
Put to shame our doubts and fears,
And a cowardly yearning for a peaceful death to war.
To not become involved -
“In our time”

“Not in my back garden”
We had parents to love and
Holidays to take -
And May Queens and Carnivals
And Glorious Guy Fawkes Nights
- And rhubarb and blackcurrants
And beets and potatoes to grow
- In my back garden.

Not nightmare things like air raid shelters -
Not in my back garden.
And we screwed our eyes up tight
And shut out rumours blown across the channel -
And pinched our noses against
The stink of burning bones.
It could not be - never
Not in our back garden.

You saw us through and cheered us on -
And tho’ we voted Labour
You weren’t our Doctor Fell
For we did love you well.

Our dear prophet - Winnie
Knew, and still knows Glory,
And in his own Land -
Thank God in our Back Garden,
- And in his Own Back Garden.
Jak wskazuje tytuł wiersza, jest on poświęcony brytyjskiemu premierowi z okresu II wojny światowej, Winstonowi Churchillowi. Autorka wspomina wielkiego człowieka, odwołując się do jego przymiotów osobistych i trudnych czasów II wojny światowej. Warto powiedzieć kilka słów o Kathleen Lowe Oliver. Poetka tworzy, odwołując się przede wszystkim do lat 1939-45, które doświadczyły ją szczególnie mocno. Jej mąż służył w RAF. Sierżant Frederick Oliver zginął w nocy z 23 na 24 czerwca 1944 roku podczas lotu nad Francją. Razem z nim śmierć poniósł pilot Lancastera Harry Cooke. Obydwaj zostali pochowani na miejscowym cmentarzu w Socx. Do dziś mieszkańcy francuskiego miasteczka celebrują pamięć o bohaterskich pilotach.

Do poczytania


Patronaty


Recenzje