Polskie władze na emigracji


Przegrana Wojna Obronna 1939 roku nie była końcem istnienia państwa polskiego. Mimo podbicia jego terytorium przez wojska niemieckie i sowieckie młode państwo było wciąż reprezentowane przez legalne władze kontynuujące działalność poprzedników. Utworzenie Rządu RP na Emigracji stanowiło swego rodzaju międzynarodowy precedens, dając Polakom szansę do aktywnego zaangażowania w walkę przeciwko koalicji Państw Osi w składzie sojuszu alianckiego.Aspekty prawne funkcjonowania władz emigracyjnych:

Ostatnie dni przed wojną

Polskie umowy sojusznicze

Na straży konstytucji kwietniowej

Administracja czasu wojny

Upadek rządu RP

Przekazanie władzy ośrodkowi londyńskiemu

Ukonstytuowanie władz emigracyjnych

Sojusznicze umowy wojskowe

Kontrowersje wokół działalności Rządu Emigracyjnego

Status prawny Rządu Emigracyjnego po wojnieHistoria Rządu RP na Emigracji:

Upadek rządów sanacji i początek ery Sikorskiego

Na emigracji

Nowi sojusznicy, nowa polityka

Nagłe zerwanie i śmierć Sikorskiego

Upadek idei

Rząd Emigracyjny w skrócie
Polecamy


Patronat


Recenzje