Okupacja Polski w czasie II wojny światowej


Po przegranej Wojnie Obronnej 1939 roku Polska znalazła się pod okupacją hitlerowskich Niemiec i komunistycznego Związku Radzieckiego. Przez blisko sześć lat Polacy toczyli walkę o wolność i suwerenność, mierząc się z trudami brutalnego reżimu najeźdźców. Okupacja była dramatem setek milionów ludzi prześladowanych przez Niemców i Sowietów. Ze względu na specyfikę wprowadzonego na okupowanych ziemiach reżimu i terroru Polska odróżniała się od innych krajów Europy zajętych przez wrogie armie.Specyfika okupacji:

Specyfika okupacji

Prześladowania ludności cywilnej

Kultura Polski w dobie okupacji

Polskie szkolnictwo podziemne

Terror na okupowanych terytoriach

Niemieckie obozy koncentracyjne na okupowanych ziemiach polskich

Bilans okupacjiOkupacja niemiecka:

Podział ziem okupowanych

Generalne Gubernatorstwo

Dwuwładza na ziemiach polskich

Porządek prawny i sądowy na okupowanych ziemiach

Służby policyjne i porządkowe na okupowanych ziemiach

Sprawa Wolnego Miasta Gdańsk

Zbrodnia w Wawrze

Intelligenzaktion - Niemcy przeciw polskiej inteligencji

Sonderaktion Krakau

Porwania polskich dzieci

Masowe wysiedlenia

Pacyfikacje polskich wsi

Polskie pomniki w okresie okupacji

Rabunek polskich dzieł sztuki

Volkslisty i przymusowe wcielenie do niemieckiej armii

Hitlerowska walka z Kościołem Katolickim

Podsumowanie okupacji

Sądzenie zbrodniarzy wojennychOkupacja radziecka:

Podział ziem okupowanych

Zapomniana zbrodnia w Mokranach - marynarski Katyń

W głąb nieludzkiej ziemi

Polscy uchodźcy w czasie II wojny światowej

Zbrodnia katyńska

Ojciec maharadża ratuje polskie dzieci

Komunizm w Polsce
Polecamy


Patronat


Recenzje