Państwa Osi w czasie II wojny światowej


Sojusz Państw Osi był w głównej mierze oparty na przymierzu nazistowskich Niemiec i faszystowskich Włoch. Wspólnota interesów połączyła te państwa z Japonią, co umożliwiło powstanie tzw. Osi Berlin-Tokio-Rzym. Do porozumienia dołączały także mniejsze państwa europejskie, często albo zmuszone przez totalitarny reżim niemiecki, albo liczące na doraźne korzyści z przejściowego sojuszu.

Sojusz Państw Osi nie był trwały, a jego konfiguracja zmieniała się w zależności od ówczesnej sytuacji politycznej i militarnej. Należy jednak podkreślić, że w ostatecznym rachunku koalicja skoncentrowana wokół hitlerowskiej III Rzeszy poniosła porażkę, choć w wielu wypadkach zbrodnie popełnione przez jej członków nie zostały rozliczone.Aneksja Austrii

Konferencja monachijska

Zajęcie Czechosłowacji

Oś Berlin-Tokio-Rzym

Państwa Osi - sojusznicy Hitlera?

Niemcy w czasie wojny

Japonia w czasie wojny

Włochy w czasie wojny
Do poczytania


Patronaty


Recenzje