Sytuacja po zakończeniu II wojny światowej


Zakończenie II wojny światowej nie wszędzie przyniosło oczekiwany pokój. W praktyce konflikt przeniósł się na inne obszary rywalizacji międzypaństwowej, doprowadzając do nowych podziałów i wykształcenia dwóch przeciwstawianych sobie bloków polityczno-militarnych. Długofalowe efekty II wojny światowej są widoczne do dnia dzisiejszego i wciąż wpływają na stosunki między państwami i narodami.Nowy ład

Dzień Zwycięstwa

Przegrani na paradzie zwycięstwa

Proces w Norymberdze

Procesy załogi Auschwitz

Procesy tokijskie

Podział Niemiec

Żelazna Kurtyna

Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych

Komunizm w Polsce
Polecamy


Patronat


Recenzje