Konferencje polityczne II wojny światowej


Konferencje alianckich przywódców były jednym z najważniejszych elementów kształtowania powojennego ładu politycznego i militarnego. To właśnie podczas takich spotkań - zarówno przedstawicieli całej Wielkiej Trójki, jak i w mniejszym gronie - ustalono nowy porządek. W trakcie kluczowych konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie przedstawiciele USA, ZSRR i Wielkiej Brytanii zadecydowali o losach świata, biorąc odpowiedzialność za gwarantowanie kruchego pokoju.Czym była "Wielka Trójka"?

Konferencje waszyngtońskie

Konferencje moskiewskie

Deklaracja moskiewska

Konferencja w Casablance

Konferencje kairskie

Konferencje w Quebec

Konferencja w Teheranie

Konferencja w Jałcie

Konferencja w Poczdamie

Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych
Do poczytania


Patronaty


Recenzje