Indeks nazw operacji II wojny światowej


Dział ten obejmuje opisy najważniejszych operacji przeprowadzonych w okresie II wojny światowej. Do kryptonimów przypisane zostały krótkie definicje obrazujące przebieg działań, walczące strony i zaangażowanie sił i środków. Zachęcamy także do skorzystania z wyszukiwarki. Kolejne zbiory operacji posegregowano według kolejności alfabetycznej:


ABC


DEF


GHI


JKL


ŁMN


OPQR


STUV


WXY


ZŹŻ

Polecamy


Patronat


Recenzje