Regulamin korzystania z portalu "II wojna światowa"

Informacje na temat portalu "II wojna światowa"


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z regulaminem użytkowania portalu "II wojna światowa". Zestawienie obejmuje kwestie m.in. możliwości wykorzystywania treści, do których wyłączne prawa autorskie posiada autor serwisu.

Prawa autorskie

Autorem wszystkich tekstów opublikowanych na łamach portalu "II wojna światowa" jest Mateusz Łabuz. Informacje zaczerpnięte z innych opracowań, w tym stron internetowych, zostały wyraźnie oznaczone. Autor zezwala na wykorzystywanie materiałów wyłącznie w celach naukowych i edukacyjnych z odpowiednim oznaczeniem źródła pochodzenia treści. W bardziej skomplikowanych przypadkach autor prosi o osobisty kontakt pod adresem mailowym: mateuszlabuz@gmail.com lub telefonicznie pod numerem: 508291950.

Zdjęcia archiwalne

Autor nie posiada bezpośrednich praw autorskich do zdjęć zamieszczanych w portalu "II wojna światowa". Obrazy są przedrukami z publicznie dostępnych źródeł i każdorazowo zostały opisane - po najechaniu kursorem na konkretne zdjęcie uruchamia się skrypt wyświetlający źródło grafiki.

Tematyka serwisu

Serwis "II wojna światowa" nie propaguje żadnej ideologii. Wszystkie informacje mają charakter edukacyjno-informacyjny. Serwis "II wojna światowa" ma na celu upamiętnienie wszystkich ofiar konfliktu oraz przypominanie o przeszłości w sposób rzetelny i merytorycznie poprawny.

Błędy i nieścisłości

Autor nie ręczy za prawdziwość wszystkich informacji podawanych na łamach artykułów publikowanych w portalu "II wojna światowa". Zaleca się weryfikowanie poszczególnych danych oraz konfrontowanie ich z publicznie dostępnymi źródłami historycznymi w celu wyłapania nieścisłości i korygowania ewentualnych błędów merytorycznych. Koncepcje wyrażone w poszczególnych tekstach mogą odzwierciedlać prywatne poglądy autora portalu. Autor jest otwarty na polemikę i zachęca do kontaktu w celu weryfikacji nieścisłości i uzupełniania braków merytorycznych.

Zarząd serwisu

Serwis "II wojna światowa" jest zarządzany przez firmę: Psycholog Kraków - MindSpa Katarzyna Mika-Łabuz, która sprawuje bieżącą kontrolę nad kwestiami formalno-prawnymi.


Polecamy


Patronat


Recenzje