Zrzućmy się na armię!
- dział Ciekawostki


W przededniu II wojny światowej polskie wojsko ustępowało jakością i liczebnością armii niemieckiej. Mimo tego Polacy stawili najeźdźcy twardy opór, stawiając się przeciwstawić mu przede wszystkim bohaterstwem i walecznością. Armia być może nie była w najlepszej kondycji, ale też nie można przekreślać jej międzywojennego dorobku. To nie tylko czas wzmożonych zbrojeń czy rozbudowy potencjału technologicznego. To także ogromne zaangażowanie ludności cywilnej, która ochoczo wsparła projekty dofinansowania wojska. Utworzony w latach trzydziestych Fundusz Obrony Narodowej gromadził środki finansowe, które wykorzystywano do zakupu uzbrojenia. FON zgromadził 1,3 mld złotych (według szacunkowych danych), z czego nawet 50 mln mogło pochodzić z wpłat osób cywilnych. W akcję zaangażowała się liczna polonia. Datki przesyłano z Kanady i Stanów Zjednoczonych. W początkowym okresie zbiórki władze skrupulatnie notowały źródła wsparcia. Dostępne były nawet listy darczyńców. Później, wobec trudności logistycznych, zaniechano publikacji oficjalnych danych. Świadczenia polskiego społeczeństwa objęły także Fundusz Obrony Morskiej, Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej czy Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, a także wiele innych mniejszych inicjatyw oddolnych organizowanych przez liczne instytucje państwowe i pozapaństwowe. W akcje zbiórki pieniędzy angażowały się organizacje paramilitarne, młodzieżowe, związki zawodowe, szkoły, spółdzielnie czy Kościół. Nie brakowało projektów koordynowanych w ramach grup zawodowych – rolników, rzemieślników czy sportowców. II RP, mimo wielu ułomności politycznych, często stanowiła przykład współdziałania w imię wyższych celów.


Do poczytania


Patronaty


Recenzje