Wyścig do Messyny
- dział Ciekawostki


Po lądowaniu aliantów na Sycylii i szybkich sukcesach militarnych kwestią czasu wydawało się zepchnięcie włoskich i niemieckich obrońców na Półwysep Apeniński i przekroczenie Cieśniny Messyńskiej oddzielającej wyspę od pozostałej części Włoch. Ofensywę prowadziły amerykańska 7. Armia i brytyjska 8. Armia, obie kierowane przez wybitnych dowódców i dwie wielkie indywidualności - gen. George’a Pattona i gen. Bernarda Law Montgomery’ego. Obydwaj nie darzyli się sympatią, czego nie ukrywał przede wszystkim Patton słynący z kontrowersyjnych zachowań i wypowiedzi. Przyczyniało się to do konfliktów między Brytyjczykami i Amerykanami, a atmosferę podgrzewała prasa, która informowała o swoistym wyścigu do Półwyspu Apenińskiego. Montgomery zdawał się jednak nie przejmować tym, kto pierwszy dotrze do Messyny, starając się przede wszystkim zablokować wycofujących się Niemców i odciąć im drogę ucieczki. Ewakuacja sił Wehrmachtu pod presją naciskających aliantów okazała się dużym sukcesem. Gen. Patton, zainteresowany głównie wyprzedzeniem 8. Armii, zaprzepaścił część szans na wyniszczenie wrogich wojsk jeszcze na terenie Sycylii. Błędy popełnione w pierwszej fazie kampanii mogły zaważyć na długości wojny na froncie włoskim. W dniach 16-17 sierpnia 1943 roku pierwsze oddziały amerykańskie weszły do Messyny. Wczesnym rankiem 17 sierpnia Patton wjechał do miasta na pokładzie czołgu, szczególnie celebrując ten moment. Jego ego zostało zaspokojone, wygrał z Montgomery’m wyścig do Messyny. Pytanie tylko, czy Brytyjczyk faktycznie się z nim ścigał.


Do poczytania


Patronaty


Recenzje