Theodor Morell, lekarz Hitlera
- dział Ciekawostki


Często mówi się o najbliższych współpracownikach Adolfa Hitlera jako tych, którzy mieli największy wpływ na kształtowanie polityki III Rzeszy. Tymczasem jeden człowiek, nieco zapomniany przez historyków, towarzyszył Hitlerowi niemal na każdym kroku. Theodor Morell, bo o nim mowa, przez lata sprawował funkcję nadwornego lekarza Führera. Z wodzem zapoznał się poprzez Heinricha Hoffmana, który już w latach trzydziestych pełnił funkcję osobistego fotografa przywódcy III Rzeszy. W 1936 roku Hitler zaufał Morellowi do tego stopnia, iż wielokrotnie godził się na eksperymentalne terapie, który z punktu widzenia ówczesnej medycyny wydawały się co najmniej kontrowersyjne, a dzisiaj wiemy już, że były szkodliwe. Mimo tego Morell pozostał u boku Hitlera niemal do końca wojny. 22 kwietnia 1945 roku, bardziej w przypływie kolejnego ataku gniewu, Führer wyrzucił lekarza z bunkra pod Kancelarią Rzeszy. Doktor miał sporo szczęścia, opuszczając Berlin zanim do miasta wkroczyły jednostki radzieckie. Uniknął także szału Hitlera, który w ostatnich dniach szafował wyrokami śmierci i oskarżeniami o zdradę. Po wojnie Morell był wielokrotnie przesłuchiwany przez aliantów, jednakże pogarszający się stan jego zdrowia i coraz większe otępienie uczyniły z niego marne źródło informacji. Zmarł w maju 1948 roku ze względu na postępujące choroby, głównie na skutek rosnącej otyłości.


Do poczytania


Patronaty


Recenzje