Płachty i karty perforowane w walce z Enigmą
- dział Ciekawostki


Mimo iż na Zachodzie wciąż pokutuje błędne przeświadczenie, iż to wyłącznie Brytyjczykom alianci zawdzięczali złamanie szyfru niemieckiej Enigmy, polscy historycy doskonale udokumentowali wkład rodzimych kryptologów w operację walki z maszyną szyfrującą. Henryk Zygalski, Marian Rejewski i Jerzy Różycki okazali się nie tylko ludźmi obdarzonymi niezwykłymi umiejętnościami matematycznymi, ale i zdolnymi konstruktorami. Do dekodowania wykorzystywali wymyślne maszyny, które w późniejszym czasie stały się podstawą wielu urządzeń elektronicznych. W pewnym sensie Polacy wraz ze swoimi brytyjskimi kolegami stali się prekursorami informatyki. Największe w tym zasługa Alana Turinga, ojca współczesnych komputerów. Polacy wcale nie byli gorsi. Już w latach trzydziestych udało się im odczytać niemieckie wiadomości kodowane przy użyciu Enigmy. Na pewnym etapie polscy kryptolodzy zdali sobie sprawę ze schematu używanego przez niemieckich szyfrantów, dochodząc do wniosku, iż możliwe jest odtwarzanie oryginalnego ustawienia wirników Enigmy. Wymagało to jednak analizy ogromnej ilości danych i sprawdzania wielu kombinacji. Ręczna weryfikacja zajmowałaby zbyt wiele czasu, wobec czego Henryk Zygalski opracował specjalne karty perforowane, nazywane później płachtami Zygalskiego, które umożliwiały niemal automatyczne sprawdzanie poszczególnych ustawień. Cały proces był oczywiście znacznie bardziej skomplikowany i dla celów tego opracowania nieco go trywializujemy. Idea zawierała się jednak w automatyzmie weryfikowania prawidłowości kolejności wirników. Płachty Zygalskiego posłużyły do opracowania tzw. bomby Rejewskiego, która także wykorzystywała mechanizm zautomatyzowanego odcyfrowywania podwójnie szyfrowanych wiadomości. Sukcesy polskich kryptologów stały się podstawą badań Francuzów i Brytyjczyków, a w ostatecznym rozrachunku umożliwiły stworzenie planu ULTRA, który pozwolił aliantom na regularne odczytywanie niemieckich wiadomości wysyłanych za pomocą Enigmy.


Do poczytania


Patronaty


Recenzje