Naziści w USA?
- dział Ciekawostki


Mimo iż Stany Zjednoczone opowiedziały się po stronie koalicji alianckiej i wystąpiły przeciwko III Rzeszy, nie były wolne od nazistowskich sentymentów. W 1933 roku Heinz Spanknöbel założył w USA organizację Przyjaciół Nowych Niemiec. Był to pierwszy tego typu twór powstały w Stanach Zjednoczonych z namaszczenia partii nazistowskiej. Cieszył się bowiem oficjalnym poparciem dygnitarzy NSDAP. W marcu 1936 roku utworzony został także Niemiecko-Amerykański Bund, na którego czele stanął Fritz Kuhn. Sympatycy Bundu starali się przeszczepić cześć nazistowskich wzorców na grunt amerykański, przede wszystkim promując ideę współpracy z III Rzeszą oraz charakterystyczne dla nazistowskiej ideologii antysemityzm oraz rasizm. Trudno jednoznacznie oszacować liczbę zwolenników Bundu. Sam Kuhn szacował ją na grubo ponad 100 tys., ale dane te wydają się mocno zawyżone. Trzeba jednak przyznać, iż na zorganizowane w lutym 1939 roku spotkanie, którego punktem kulminacyjnym było wystąpienie w nowojorskim Medison Square Garden, przybyło 20 tys. zwolenników amerykańskich nazistów. Nie było to pierwsze, choć zdecydowanie najbardziej spektakularne, wystąpienie Bundu. Kuhn grupował przede wszystkim niemieckich emigrantów. Idee wsparcia ojczyzny padały na podatny grunt, szczególnie wśród klasy niższej i średniej. Sam Kuhn określany był mianem manipulatora, krętacza i oszusta. Amerykańskie władze z dużą uwagą i niepokojem przyglądały się jego poczynaniom, także finansowym. W konsekwencji licznych malwersacji został zatrzymany jeszcze w 1939 roku. Bund bez charyzmatycznego przywódcy szybko stracił na znaczeniu, a po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny w grudniu 1941 roku został zdelegalizowany jako organizacja o charakterze nazistowskim. Sam Kuhn został deportowany do Niemiec.


Do poczytania


Patronaty


Recenzje