Milion to statystyka – liczba ofiar w czasie wojny
- dział Ciekawostki


Józefowi Stalinowi przypisuje się tyleż słynne, co dość złowieszcze i bezwzględne słowa dotyczące ofiar w czasie wojny. Śmierć jednego człowiek a była według radzieckiego dyktatora tragedią, śmierć milinów wyłącznie statystyką. Trudno odmówić prawdziwości temu stwierdzeniu, gdy weźmie się pod uwagę rozmiar działań oraz liczbę ofiar w czasie II wojny światowej. Bolesna statystyka pokazuje, iż był to jeden z najbardziej krwawych i bezwzględnych konfliktów w dziejach ludzkości. W ciągu zaledwie sześciu lat śmierć poniosło ponad 60 milionów ludzi. Trudno dzisiaj ustalić dokładną liczbę, głównie ze względu na charakter działań oraz brak możliwości weryfikowania tego typu danych. W wielu wypadkach śmierci zwyczajnie nie ewidencjonowano, co oznacza, iż statystyka ta jest wybitnie szacunkowa i może być zaniżona. Według obliczeń największą ilość ofiar śmiertelnych w podziale na poszczególne kraje odnotowano w Związku Radzieckim, gdzie mogło zginąć nawet 27 milionów ludzi. Aż 20 milionów zabitych odnotowano po stronie Chin. Niemcy straciły około 7 milinów ludzi, gdy zaatakowane przez nie Polska około 6 milionów. Straty po stronie wybranych krajów: Japonia – ok. 3 milionów, Jugosławia – 1 mln, Francja – 600 tysięcy, Węgry – ok. 600 tys., Grecja – ponad 500 tys., Włochy – blisko 500 tys., Wielka Brytania – ok. 450 tys., Stany Zjednoczone – ok. 420 tys., Litwa – ok. 370 tys., Czechosłowacja – ok. 350 tys.


Do poczytania


Patronaty


Recenzje