Kim były PESTKI?
- dział Ciekawostki


Armii Andersa napisano już wiele rozpraw, szczególnie tych poświęconych bitwie o Monte Cassino. 2. Korpus Polski przebył trudny i wyboisty szlak bojowy, wykazując się niezwykłym hartem ducha, odwagą i męstwem. Być może polscy żołnierze nie zapracowaliby na tak wspaniałe sukcesy militarne, gdyby nie wsparcie, którego udzielały im kobiety z Pomocniczej Służby Kobiet. Popularnie nazywane Pestkami, od skrótu PSK, zajmowały się głównie szpitalami, kuchnią polową oraz szkołami. Formacja wojskowa grupowała przede wszystkim ochotniczki, które w początkowym okresie formowania Armii Andersa służyły na terenie Związku Sowieckiego, a w 1944 roku zostały przeniesione na front włoski. Część z nich została odznaczona za ofiarną służbę – Pestkom przyznano aż 13 Krzyżów Walecznych.


Do poczytania


Patronaty


Recenzje