15 września 1940 roku – prawdziwy dzień końca początku
- dział Ciekawostki


Winston Churchill był jednym z tych polityków, których śmiało możemy określić mianem złotoustych. Wiele z jego wypowiedzi przeszło do legendy, stając się klasykami wśród komentarzy dotyczących historii II wojny światowej. Znamienne miejsce wśród nich zajmują wypowiedzi na temat bitwy o Anglię, pierwszego zwycięstwa koalicji alianckiej nad siłami III Rzeszy, które po podboju Skandynawii i kapitulacji Francji miały zająć Wyspy Brytyjskie. Luftwaffe poniosła jednak klęskę w bitwie powietrznej, a jednym z decydujących momentów stał się dzień 15 września 1940. Z perspektywy czasu można go określić jako dzień przełomowy, po którym szala zwycięstwa zaczęła przechylać się na stronę sił sprzymierzonych. Luftwaffe szykowała się wtedy do zmasowanego ataku na Anglię. Do obrony brytyjskiego nieba rzucono niemal wszystkie dostępne maszyny, które szybko zaczęły odnosić spektakularne sukcesy. Prym wśród myśliwców wiedli Polacy z 303. Dywizjonu Myśliwskiego im. Tadeusza Kościuszki oraz 302. Dywizjonu Myśliwskiego Poznańskiego. Nad Anglię nadleciało wówczas blisko 500 niemieckich samolotów. Aż 61 maszyn zostało strąconych przez obrońców, z czego 23 zestrzelili Polacy z obydwu dywizjonów myśliwskich. Kilka dni później Adolf Hitler wydał oficjalny rozkaz zakończenia operacji desantu na Wyspach Brytyjskich. Operacji nieudanej, o której niepowodzeniu niewątpliwie przesądził bilans 15 września. I choć Churchill dopiero w 1942 roku stwierdził: „To nie jest koniec. To nie jest nawet początek końca. Ale to jest, być może, koniec początku”, już we wrześniu 1940 roku mógł skierować podobne słowa do swoich słuchaczy – 15 września był prawdziwym dniem końca początku.


Do poczytania


Patronaty


Recenzje