Dezerterzy z Armii Andersa
- dział Ciekawostki


Generał Władysław Anders stanowi przykład niezwykłych, nawet jak na czasy II wojny światowej, hartu ducha, niezłomności, ale i zmysłu organizacyjnego. Wyprowadzenie armii i ludności cywilnej z „nieludzkiej rosyjskiej ziemi” było prawdziwym majstersztykiem aprowizacyjnym. Wraz z Polakami do Palestyny ciągnęli przedstawiciele innych nacji, którzy przed wojną zamieszkiwali ziemie II Rzeczpospolitej. Mimo formalnej przynależności do społeczeństwa polskiego, odróżniali się narodową odrębnością. Największą grupę w tej kategorii stanowili polscy Żydzi. Po wojnie komunistyczna propaganda oskarżała Andersa o liczne przewinienia, w tym rzekomy antysemityzm. Stoi to jednak w sprzeczności z podejmowanymi przez niego decyzjami. Nie tylko potępiał antyżydowskie nastroje w wojsku, ale i przymykał oko na dezercje Żydów podczas pobytu w Palestynie, umożliwiając im wstąpienie do tamtejszej armii. Wyrażał także zgodę na „urlopowanie”, składając w ten sposób hołd narodowi walczącemu o niepodległe państwo. „Urlopowanie” było formalizacją dezercji żydowskich żołnierzy, którzy w późniejszym czasie brali udział w tworzeniu państwa Izrael. Jednym z nich był Menachem Begin, jeden z przywódców ruchu żydowskiego i fundatorów współczesnej państwowości tego narodu. Zanim odszedł z Armii Polskiej na Wschodzie uzyskał nawet formalne zwolnienie ze złożonej niegdyś przysięgi wojskowej. Umożliwiając „urlopowanie” żołnierzom żydowskim, gen. Anders wykazał się znajomością nastrojów panujących w armii i wyczuciem politycznym, za które później byli mu wdzięczni przywódcy syjonistycznych ruchów niepodległościowych.


Do poczytania


Patronaty


Recenzje