Oskar Schindler - wierzyć, nie wierzyć?
- dział Ciekawostki


Oscar Schindler, którego nazwisko stało się powszechnie rozpoznawane po legendarnym filmie Stevena Spielberga “Lista Schindlera” przez historyków uznawany jest dzisiaj jako postać kontrowersyjna. Chociaż nie ulega wątpliwości, iż miał on spore zasługi na polu ratowania ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej, nie wszystkie wątki biograficzne, jakie trafiły do zbiorowej świadomości zostały odpowiednio wyjaśnione. Jedna ze scen filmowych ukazuje Schindlera dyktującego listę nazwisk osób pochodzenia żydowskiego, które następnie zostały przeniesione do pracy, co uratowało im życie. Czy lista naprawdę istniała? Część badaczy, a także świadków tamtych wydarzeń utrzymuje, iż musiała powstać, a jej autorem z pewnością był sam Schindler. Przeciwnikiem tego poglądu jest amerykański historyk David Crowe, który zajął się badaniem tragicznej historii. Jego polemika oparta jest na szeregu dokumentów oraz wywiadzie, jakiego po wojnie udzielił Schindler. Zrywa zatem z filmową wersją, co jednak w żadnym stopniu nie umniejsza zasług Oscara Schindlera na polu ratowania ludności żydowskiej. Warto zatem przypomnieć, iż niemiecki przedsiębiorca pochodzenia austriackiego, w okresie II wojny światowej prowadził nieźle prosperującą fabrykę Deutsche Emailwaren-Fabrik ulokowaną na krakowskim Podgórzu (dziś znajduje się tam Muzeum Schindlera). Zatrudniał ponad 1000 robotników pochodzenia żydowskiego, którym zapewniał niezbędną opiekę i ochronę przed niemiecką eksterminacją. W 1944 roku udało się mu przenieść część podopiecznych do fabryki w Brünnlitz, a następnie uchronić ich przed deportacją do Auschwitz. Po wojnie jego zasługi docenił izraelski Instytut Yad Vashem, który w 1993 roku uhonorował Schindlera zaszczytnym tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Sam Schindler zmarł niemal dwadzieścia lat wcześniej.


Do poczytania


Patronaty


Recenzje