Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata
- dział Ciekawostki


Problem Holocaustu to kwestia ponadczasowa. O tym nie można zapomnieć, a dramat narodu żydowskiego to także sprawa nas, Polaków. Z kilku względów. Krzywdzące pomówienia o "polski antysemityzm" coraz silniej zakorzeniają się w ogólnospołecznej świadomości. Staramy się z tym walczyć, ale skutki mogą być różne. Są jednak argumenty, które skutecznie przemawiają na korzyść naszego narodu. Winą za Holocaust nie można obarczać Polaków. Jak w każdym narodzie, także i na polskiej ziemi znaleźć można złych i dobrych ludzi, ale świadectwo, jakie wystawili sobie Polacy w czasie II wojny światowej jest jednoznaczne, a dowodem na to niech będzie liczba tytułów Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata przyznawawanych przez izraelski instytu Yad Vashem. Kapituła konkursowa przyznaje wyróżnienia ludziom, którzy ratowali Żydów w okresie niemieckich prześladowań. Co ciekawe, Polacy stanowią najliczniejszą grupę uhonorowanych tytułem. A to chyba jednoznacznie wskazuje na naszą nację, jako naród stojący w innym szeregu niż bestialscy oprawcy z obozów koncentracyjnych okresu II wojny światowej. Statystyki oraz liczne informacje dotyczące tych pięknych wyróżnień znaleźć można na stronie internetowej Polscy Sprawiedliwi.


Do poczytania


Patronaty


Recenzje