Operacja "Bernhard"
- dział Ciekawostki


Przedsięwzięcie opatrzone kryptonimem "Bernhard" zyskało sporą sławę w ostatnich latach za sprawą oscarowej produkcji "Fałszerze". W 1942 roku SS-Sturmbannführer Bernhard Krüger zebrał grupę ponad 140 ludzi, wyselekcjonowanych głównie spośród więźniów obozów koncentracyjnych, która zajęła się procederem jak na owe czasy niezwykłym. Operacja "Bernhard" polegać miała na fałszowaniu brytyjskich banknotów o różnym nominale, co miało przyczynić się do wzmocnienia potencjału gospodarczego III Rzeszy i osłabienia gospodarki brytyjskiej. Pierwsze plany operacji powstały tuż po rozpoczęciu wojny, jednak dopiero w trakcie światowego konfliktu mogły one znaleźć ujście w prawdziwej działalności. Grupa fałszerzy pracowała w pocie czoła głównie na terenie obozu w Sachsenhausen. Ich podróbki były doskonałe i w wielu przypadkach niemal niemożliwe było odróżnienie sfałszowanych banknotów od oryginalnych nominałów. Procederu zaprzestano dopiero w 1945 roku, a do tego czasu spora ilość pieniędzy trafiła na rynki brytyjskie. Nie wiemy, jak duży wpływ fałszywe funty wywarły na aliancką gospodarkę, możemy natomiast stwierdzić, iż Niemcy nie obawiali się używania falsyfikatów. Fałszywkami zapłacono chociażby Elyasowi Bazna, znanemu jako "Cycero", który przekazywał tajne plany dotyczące operacji "Overlord" agentom Rzeszy. Wywiad niemiecki sfinansował zakup dokumentów, a cała sprawa wydała się po wojnie, gdy Baznę zatrzymano za posiadanie podrobionych pieniędzy. Operacja "Bernhard" zakończyła się połowicznym sukcesem, choć ciężko jej odmówić spektakularności. Niemcy wykazali się sporą pomysłowością i kreatywnością, które to przymioty podczas wojny były niezwykle cenne. Po wojnie Bank Anglii zmuszony był do sporych przeszeregowań, gdy idzie o drukowanie banknotów, co dobitnie wykazało, iż przedsięwzięcie Krügera nie było pozbawione sensu.


Do poczytania


Patronaty


Recenzje