Formuła Radbrucha
- dział Ciekawostki


Obcobrzmiący termin nie jest bynajmniej doktryną prowadzenia wojny. Jeśli nic Państwu nie mówi "formuła Radbrucha", nie należy się tym faktem przejmować, bowiem jest to reguła prawnicza. Gustav Radbruch był niemieckim prawnikiem, który wyznawał zasady tzw. pozytywizmu prawniczego. Z czasem zmienił swoje przekonania i w latach trzydziestych XX wieku, widząc rozwój wydarzeń na światowej scenie politycznej, postanowił opracować formułę prawniczą, którą nazwano od jego nazwiska. Zakłada ona przeświadczenie, iż normy prawa naturalnego są ważniejsze od norm prawa stanowionego (pozytywnego), co w konsekwencji określa stosunek podmiotów prawnych do takiego prawa. W praktyce oznacza to, iż obywatele mogą nie przestrzegać danej normy prawnej, jeśli nie stoi ona w zgodzie z podstawowymi normami moralnymi. Formułę Radbrucha wykorzystywano później w tzw. Procesach Norymberskich, podczas których rozstrzygnięto sprawy zbrodniarzy hitlerowskich. Sam Radbruch przeszedł do historii jako twórca nowego poglądu na pewne wartości.


Do poczytania


Patronaty


Recenzje